Clsr

Recent Posts

Andariki Ayurvedam July 2014                                                                       DOWNLOAD

Andariki Ayurvedam March 2014

Download Link

What are the Sankranthi Festival Duties & Miracles ? in Telugu

Click Here http://vinaymayurhoney.boosterblog.net to Rate This Blog 

                           సంక్రాంతి విధులు - మహిమలు


కాలమును రాత్రింబవళ్ళుగా విభజించే సూర్యచంద్రుల గమనంపై మానవ జీవన విధానం ఆధారపడి ఉంటుంది. అంతే కాక సంవత్సరంలో సూర్యుడు ఒక రాశినుండి మరొక రాశిలోనికి ప్రతినెల మారుతుంటాడు. ఇలా మారుటనే సంక్రమణమంటారు. ప్రవేశించిన ప్రతిరాశిలోను సూర్యుడొక మాసముంటాడు. కుంభరాశినుండి వృశ్చికరాశిక్ వరకు పదకొండు మాసాలుండి పన్నెండో రాశియైన మకరమున ప్రవేశించుట మహా సంక్రమణమని, సంక్రాంతి అని చెప్పబడేది ఈ పుష్యమాసంలోని సంక్రమణమే.
దీనినే ’ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలమని’ అంటారు. సంవత్సరం ఉత్తరాయణమని, దక్షిణాయమని రెండుగా విభజించబడితే ధనుర్మాసాంతమున దక్షిణాయనం పూర్తై, నేటినుండి ఉత్తరాయణం ఆరంభమవుతుంది.
కనుక మకర సంక్రమణం జరిగే ఈరోజున ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలమని చెప్తారు. ఈవిధంగా సంక్రమణద్వయం ఈనాడేర్పడుట వలన మహా సంక్రమణమైనది. ఇది చాలా శక్తివంతమైనది.
మహాసంక్రమణం శక్తిమంతం: సూర్యుడు ధుస్సు ప్రవేశించినప్పటి నుండి గృహాలు లక్ష్మీకళతో శోభిల్లుతూంటాయి. గోమయంతో శుద్ధి చేయబడిన ప్రాంగణాలు రంగవల్లులతో, అందు గొబ్బెమ్మలతో ప్రకాశిస్తుంటాయి. గృహద్వారాలు మామిడాకుల తోరణాలతో, రంగురంగుల బంతి పువ్వులతో, గపలు పసుపు, కుంకు,అలతో కళకళలాడుతూంటాయి. ఈవిధమైన లక్ష్మీశోభ వలన గృహాలలోని వారంతా సుఖశాంతులతో, ఆనందానుభూతి నొందుతూ శక్తిమంతులవుతున్నారు. ఈ ధనుర్మాస మనేది మార్గశిర మాసం, హేమంత ఋతువులో వచ్చేది. కనుక ఇది నరులకు పుష్టిని కలుగజేసే మాసం. తరువాత వచ్చే పుష్యమాసమింకను పుష్టిదాయకం.
’పుష్యమీ’ అనే ఈ పదమునకు అనేక అర్థాలున్నాయి. అవి-కోరికను వృద్ధి పొందించునది. దీనియందు ప్రయోజనములు సిద్ధిస్తుంది. కోరికను సాధించునది, దీనియందు కార్యసిద్ధి కొరకు సంతోషిస్తారు, ప్రకాశించునది.
స్నాన దాన యజ్ఞాలు: మకర సంక్రమణ కాలమున స్నానం ముఖ్యంగా చేయాలని చేయనివాడు ఏడుజన్మల వరకు రోగిగా, నిర్ధనుడుగా అగునని, అలాగే చేసిన దానధర్మాల ఫలితంగా ప్రతి జన్మయందు అటువంటి ద్రవ్యాు, కర్మలను సూర్యానుగ్రహం వలన తిరిగి పొందుతామని ధర్మసింధువచనం.
మకర సంక్రమణ సమయమున తిలధేను దానం, తిలతైలంతో శివాలయమున దీపదానం, తిలలు బియ్యం కలిపి శివారాధన, నల్లనువ్వులతో అభ్యంగన స్నానం, తిలదానం, తిలహోమం, నల్లనువ్వులతో పితృతర్పణం చేయవలెనని చెప్పబడినది.
సంపత్సమృద్ధివలన సజ్జనులు కల్మషము లేనివారై దీని అనుభవించుటకు ముందు ఆగ్రయణేష్టిని నిర్వహించి పితృదేవతల నారాధించి పాపరహితులవుతారని వాల్మీకి రామాయణమున చెప్పబడింది. అగ్నావైవేష్టి’ అనే ఈ యజ్ఞనిర్వహణవలన నేత్ర సంబంధ రోగములుండవని చెప్పబడింది.
ఈ యజ్ఞ నిర్వహణలోఎద్దులచే దున్నబడి పండించి ధాన్యము నుండి వచ్చిన బియ్యమును ఆవునేతితో వండి, ఆ చరువును (అన్నమును) అగ్ని, విష్ణువులకు హోమరూపంగా అందించాలి. ఇక్కడ వండబడిన అన్నమునకు మూలభూతములైన ఆజ్యమునకు, తండులములకు ఉత్పాదకములైన గోవృషభములు మిథునంగా వర్ణించబడ్డాయి. ఈ మిథున మూలకంగా నిష్పన్నమైన నేతిని, బియ్యమును గోవృషభముల రేతస్సుగా వర్ణించి ఆ రేతోద్వయ సమ్మేళన రూపమైన హోమ ద్రవ్య ప్రభావముచే నేత్ర రోగములకు ఆస్కారముండదని మంత్రబోధ.
ఇచ్చట గోవనగా లక్ష్మీ స్వరూపం. వృషభమనగా ధర్మం, నారాయణ స్వరూపం. అంటే మనకు ప్రాణాధారమైన అన్నము బ్రహ్మస్వరూపం. ఇలా బ్రహ్మ స్వరూపమగు సస్య సమృద్ధిని పుష్యమాసమందిస్తున్నది. "పృథివీ సస్యశాలినీ" అని రామాయణ వచనం.
మన సంపత్సమృద్ధికి కారకుడైన భగవంతుని పట్ల, వృక్షములు వలె, కృతజ్ఞత తప్పక చూపాలి. గర్వముండరాదు. కాబట్టి ఈ మకర సంక్రమణ మయంలో మనం నిర్వర్తించవలసిన విధివిధానమును తప్పక ఆచరించి భగవత్ప్రసాదమైన ఆహారమును మనం అనుభవిస్తే రోగ రహితులమై శక్తివంతులమై ఆనందంగా జీవితమును అనుభవిస్తాం.
ఆంగ్లమాసం ప్రకారం సంక్రాంతి జనవరి నెలలో 14 లేక 15 తేదీలలో సూర్యగమనము ననుసరించి వస్తుంది. పుష్యమాసమున వచ్చు సంక్రాంతి మూడురోజుల పండుగలాగ జరుపుకొంటారు. మొదటిరోజున ప్రాతఃకాలమున భోగిమంటలతో ఈ పండుగ నారంభిస్తారు. ఆడపిల్లలు ఇళ్ళలో బొమ్మలకొలువులు ఏర్పరుస్తారు. ముత్తయిదువులనాహ్వానించి వారి ఆశీర్వాదమును పొందుతారు. రెండవరోజు ముఖ్యమైన పండుగ సంక్రాంతి. ఈ రోజున పైన చెప్పిన దానాదులను ఆచరిస్తారు. మూడవరోజు కనుమను పశువుల పండుగగా జరుపుకొనుట ఆచారంగా వస్తున్నది.
ఒక బీజమును నాటినపుడు అందుండి మొలక బయటకు వస్తుంది. అప్పటినుండి దానికవసరమగు రక్షణను నాటిన వారు కల్పించగా, అది ఏపుగా పెరిగి మనకవసరమైన పుష్పాలను గాని, కాయలు గాని ఇవ్వగలదు. అదిచ్చిన ఫలితమును చూచి మన కృషి ఫలించినదనే సంతృప్తి తప్పక ఉంటుంది కదా. అలాగే దంపతులు కూడ పుట్టిన పిల్లలను వారి పోషణకు తగినవి సమకూర్చుతూ జాతకర్మాదులను తీర్వహించి విద్యాబుద్ధులను నేర్పి పెంచినపుడు పైన చెప్పినట్లు తీగలు, చెట్లకు జ్వలె వారున పెంచిన వారికా ఆనందమును, తృప్తిని కలిగించాలి కదా. ఏ చెట్టుకాని, తీగకాని, తగిన శక్తిని గ్రహించిన తరువాత నా జీవితం నాదే అన్నట్లుండదు. పెంచిన వారి పట్ల కృతజ్ఞతతో ముందు చెప్పినట్లు కృతజ్ఞతా భావంతో తలలు వంచి అందుబాటులో ఉంటాయి. అలాగే పిల్లలు కూడా పెంచిన వారిపట్ల కృతజ్ఞతా భావంతో, వినయవిధేయలతో ఉండాలి.
ఇది అలవడాలంటే శాస్త్రాలలో చెప్పినట్ు వానిపై నమ్మకముండి, వాటిలో చెప్పినట్లు ఆయా కాలాలకు సంబంధించిన విధులను నిర్వర్తించాలి. తన కుటుంబానికి సుఖశాంతులను కలుగజేయాలి.
ఒకవేళ ఇవన్నీ చేయలేకపోయిన దేవ్యపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రమున చెప్పినట్లు నడచుకోవాలి. నాకే మంత్ర యంత్రములు తెలియవు. నిన్ను స్తుతించటం తెలియదు. ఆహ్వాన ధ్యానములును తెలియవు. నీ స్తుతి కథలు తెలియవు. నీ ముద్రలు తెలియవు. వ్యాకులతతో ఉన్నప్పుడు విలపించటం తెలియదు. కానీ మాతా! క్లేశమును హరింపజేసే నీ అనుసరణం మాత్రమే నేనెరుగుదును-అనాలి.
కాబట్టి నీవేమి చేయలేని స్థిిలో నున్నప్పుడు కనీసం ఆ దేవిననుసరించుటయైనా చేయాలి.
అలాగే ఈ మకరసంక్రమణ సమయమందు ఆచరించవలసిన వానిని మన పూర్వీకుల ఆచరణ చూచియైనా నేర్చుకొని వానినాచరింప ప్రయత్నమునైనా చేయాలి. దీనిద్వారా శాంతి సౌభాగ్యములు, లక్ష్మీ శోభ గృహమున శాశ్వతముగ నుండునట్లు చూడాలి. ఇది మన బాధ్యత.
లక్ష్మీర్దివ్యైర్గజేన్ద్రైః మమ వసతు గృహే సర్వ మాంగళ్య యుక్తా! అనే దానిని మరువరాదు.

Acharya Kapil - Father of Cosmology

ACHARYA KAPIL (3000 BCE)   

FATHER OF COSMOLOGY
Celebrated as the founder of Sankhya philosophy, Acharya Kapil is believed to have been born in 3000 BCE to the illustrious sage Kardam and Devhuti. He gifted the world with the Sankhya School of Thought. His pioneering work threw light on the nature and principles of the ultimate Soul (Purusha), primal matter (Prakruti) and creation. His concept of transformation of energy and profound commentaries on atma, non-atma and the subtle elements of the cosmos places him in an elite class of master achievers - incomparable to the discoveries of other cosmologists. On his assertion that Prakruti, with the inspiration of Purusha, is the mother of cosmic creation and all energies, he contributed a new chapter in the science of cosmology. Because of his extrasensory observations and revelations on the secrets of creation, he is recognized and saluted as the Father of Cosmology.

Acharya Bharadwaj - Pioneer of Aviation Technology

ACHARYA BHARADWAJ (800 BCE)

PIONEER OF AVIATION TECHNOLOGY
Acharya Bharadwaj had a hermitage in the holy city of Prayag and was an ordent apostle of Ayurveda and mechanical sciences. He authored the " Yantra Sarvasva " which includes astonishing and outstanding discoveries in aviation science, space science and flying machines. He has described three categories of flying machines: 1.) One that flies on earth from one place to another. 2.) One that travels from one planet to another. 3.) And One that travels from one universe to another. His designs and descriptions have impressed and amazed aviation engineers of today. His brilliance in aviation technology is further reflected through techniques described by him:
1.) Profound Secret: The technique to make a flying machine invisible through the application of sunlight and wind force.
2.) Living Secret: The technique to make an invisible space machine visible through the application of electrical force.
3.) Secret of Eavesdropping: The technique to listen to a conversation in another plane.
4.) Visual Secrets: The technique to see what's happening inside another plane.
Through his innovative and brilliant discoveries, Acharya Bharadwaj has been recognized as the pioneer of aviation technology.

Acharya Patanjali - Father of Yoga

ACHARYA PATANJALI (200 BCE)

FATHER OF YOGA
The Science of Yoga is one of several unique contributions of India to the world. It seeks to discover and realize the ultimate Reality through yogic practices. Acharya Patanjali , the founder, hailed from the district of Gonda (Ganara) in Uttar Pradesh . He prescribed the control of prana (life breath) as the means to control the body, mind and soul. This subsequently rewards one with good health and inner happiness. Acharya Patanjali 's 84 yogic postures effectively enhance the efficiency of the respiratory, circulatory, nervous, digestive and endocrine systems and many other organs of the body. Yoga has eight limbs where Acharya Patanjali shows the attainment of the ultimate bliss of God in samadhi through the disciplines of: yam, niyam, asan, pranayam, pratyahar, dhyan and dharna. The Science of Yoga has gained popularity because of its scientific approach and benefits. Yoga also holds the honored place as one of six philosophies in the Indian philosophical system. Acharya Patanjali will forever be remembered and revered as a pioneer in the science of self-discipline, happiness and self-realization.

Acharya Varahamihir - Eminent Astrologer & Astronomer

ACHARYA VARAHAMIHIR (499-587 CE)
EMINENT ASTROLOGER AND ASTRONOMER
Renowned astrologer and astronomer who was honored with a special decoration and status as one of the nine gems in the court of King Vikramaditya in Avanti ( Ujjain ). Varahamihir's book "panchsiddhant" holds a prominent place in the realm of astronomy. He notes that the moon and planets are lustrous not because of their own light but due to sunlight. In the " Bruhad Samhita " and " Bruhad Jatak ," he has revealed his discoveries in the domains of geography, constellation, science, botany and animal science. In his treatise on botanical science, Varamihir presents cures for various diseases afflicting plants and trees. The rishi-scientist survives through his unique contributions to the science of astrology and astronomy.

Acharya Sushrut - Father of Plastic Surgery

ACHARYA SUSHRUT (600 BCE)
FATHER OF PLASTIC SURGERY
A genius who has been glowingly recognized in the annals of medical science. Born to sage Vishwamitra, Acharya Sudhrut details the first ever surgery procedures in " Sushrut Samhita ," a unique encyclopedia of surgery. He is venerated as the father of plastic surgery and the science of anesthesia. When surgery was in its infancy in Europe , Sushrut was performing Rhinoplasty (restoration of a damaged nose) and other challenging operations. In the " Sushrut Samhita ," he prescribes treatment for twelve types of fractures and six types of dislocations. His details on human embryology are simply amazing. Sushrut used 125 types of surgical instruments including scalpels, lancets, needles, Cathers and rectal speculums; mostly designed from the jaws of animals and birds. He has also described a number of stitching methods; the use of horse's hair as thread and fibers of bark. In the " Sushrut Samhita ," and fibers of bark. In the " Sushrut Samhita ," he details 300 types of operations. The ancient Indians were the pioneers in amputation, caesarian and cranial surgeries. Acharya Sushrut was a giant in the arena of medical science.

Acharya Charak - Father of Medicine

ACHARYA CHARAK (600 BCE)
FATHER OF MEDICINE
Acharya Charak has been crowned as the Father of Medicine. His renowned work, the " Charak Samhita ", is considered as an encyclopedia of Ayurveda. His principles, diagoneses, and cures retain their potency and truth even after a couple of millennia. When the science of anatomy was confused with different theories in Europe , Acharya Charak revealed through his innate genius and enquiries the facts on human anatomy, embryology, pharmacology, blood circulation and diseases like diabetes, tuberculosis, heart disease, etc. In the " Charak Samhita " he has described the medicinal qualities and functions of 100,000 herbal plants. He has emphasized the influence of diet and activity on mind and body. He has proved the correlation of spirituality and physical health contributed greatly to diagnostic and curative sciences. He has also prescribed and ethical charter for medical practitioners two centuries prior to the Hippocratic oath. Through his genius and intuition, Acharya Charak made landmark contributions to Ayurvedal. He forever remains etched in the annals of history as one of the greatest and noblest of rishi-scientists.

Acharya Nagarjuna - Wizard of Chemical Science

ACHARYA NAGARJUNA (100 CE)
WIZARD OF CHEMICAL SCIENCE
He was an extraordinary wizard of science born in the nondescript village of Baluka in Madhya Pradesh . His dedicated research for twelve years produced maiden discoveries and inventions in the faculties of chemistry and metallurgy. Textual masterpieces like " Ras Ratnakar ," "Rashrudaya" and "Rasendramangal" are his renowned contributions to the science of chemistry. Where the medieval alchemists of England failed, Nagarjuna had discovered the alchemy of transmuting base metals into gold. As the author of medical books like "Arogyamanjari" and "Yogasar," he also made significant contributions to the field of curative medicine. Because of his profound scholarliness and versatile knowledge, he was appointed as Chancellor of the famous University of Nalanda . Nagarjuna's milestone discoveries impress and astonish the scientists of today.

Acharya Kanad - Founder of Atomic Theory

ACHARYA KANAD (600 BCE)
FOUNDER OF ATOMIC THEORY
As the founder of " Vaisheshik Darshan "- one of six principal philosophies of India - Acharya Kanad was a genius in philosophy. He is believed to have been born in Prabhas Kshetra near Dwarika in Gujarat . He was the pioneer expounder of realism, law of causation and the atomic theory. He has classified all the objects of creation into nine elements, namely: earth, water, light, wind, ether, time, space, mind and soul. He says, "Every object of creation is made of atoms which in turn connect with each other to form molecules." His statement ushered in the Atomic Theory for the first time ever in the world, nearly 2500 years before John Dalton . Kanad has also described the dimension and motion of atoms and their chemical reactions with each other. The eminent historian, T.N. Colebrook , has said, "Compared to the scientists of Europe , Kanad and other Indian scientists were the global masters of this field."

Bhaskaracharya II - Genius in Algebra

BHASKARACHARYA II (1114-1183 CE)
GENIUS IN ALGEBRA
Born in the obscure village of Vijjadit (Jalgaon) in Maharastra, Bhaskaracharya's work in Algebra, Arithmetic and Geometry catapulted him to fame and immortality. His renowned mathematical works called "Lilavati" and "Bijaganita" are considered to be unparalled and a memorial to his profound intelligence. Its translation in several languages of the world bear testimony to its eminence. In his treatise " Siddhant Shiromani " he writes on planetary positions, eclipses, cosmography, mathematical techniques and astronomical equipment. In the " Surya Siddhant " he makes a note on the force of gravity: "Objects fall on earth due to a force of attraction by the earth. Therefore, the earth, planets, constellations, moon, and sun are held in orbit due to this attraction." Bhaskaracharya was the first to discover gravity, 500 years before Sir Isaac Newton . He was the champion among mathematicians of ancient and medieval India . His works fired the imagination of Persian and European scholars, who through research on his works earned fame and popularity.

Arya Bhatt (476 CE) - Master Astronomer and Mathematician

ARYABHATT (476 CE)  MASTER ASTRONOMER AND MATHEMATICIAN  Born in 476 CE in Kusumpur ( Bihar ), Aryabhatt's intellectual brilliance remapped the boundaries of mathematics and astronomy. In 499 CE, at the age of 23, he wrote a text on astronomy and an unparallel treatise on mathematics called "Aryabhatiyam." He formulated the process of calculating the motion of planets and the time of eclipses. Aryabhatt was the first to proclaim that the earth is round, it rotates on its axis, orbits the sun and is suspended in space - 1000 years before Copernicus published his heliocentric theory. He is also acknowledged for calculating p (Pi) to four decimal places: 3.1416 and the sine table in trigonometry. Centuries later, in 825 CE, the Arab mathematician, Mohammed Ibna Musa credited the value of Pi to the Indians, "This value has been given by the Hindus." And above all, his most spectacular contribution was the concept of zero without which modern computer technology would have been non-existent. Aryabhatt was a colossus in the field of mathematics.

Some Beautiful Pics of Tirumala Tirupati DevasthanamSri Devi Bhu Devi Sahitha Venkateswara Swamy

Thirumala Temple View of Ananda Nilayam

Silathoranam  - One of the Ancestral Formation in the World (2 km from Thirumala)

Radhotsavam of Malayappa Swamy (Lord Venkateswara)

Srivari Padamulu (4 km from Thirumala )

Museum on Thirumala

ANANDA NILAYAM, Thirumala

Malayappa Swamy with Sridevi and Bhudevi, Thirumala
Chandragiri Fort Building (10 KM from Thirupathi)
Gali Gopuram of Sri Kalahasti (36 km from Thirupathi)

Brahmotsavam of Sri Venkateswara Swamy, ThirumalaThirumala

Some Experiences Occure in Meditation

ధ్యానంలో కలిగే కాన్ని అనుభవములు

 

  1. ధ్యాన సాధన ప్రారంభవు రోజులలో మీ కణతలు దగ్గర తేలికపాటి ఒత్తిడి కలిగించవచ్చు. ఎందుకనగా అంతర్ మనస్సులో దాగివున్న కర్మలు, సంస్కారములు బయటకు వేళ్ళే ముందు తాత్కాలికంగా అక్కడ కేంద్రేకరించబడీ ఉండడమే. అటువంటి సందర్భములో నెమ్మదిగా కళ్ళు మూసుకొనండి. మనస్సును, శారీరమును స్వేచ్చగా వదలివేయండి. పదనిమిషముల సేపు మౌనంగా గడపండి. బయటకు వేళ్ళే కర్మలు ఆలోచనా రూపంలో గాని, ఏదే ఒక రూపంలో గాని వెళ్ళి పొతాయ. ఆ తరువాత మీరు ఆ స్థితినుంచి మామూలు స్థితిలోనికి వస్తారు.
  2. కొన్నిసార్లు మీరు ధ్యానం చేయునపుడు నిద్రలోనికి జారి పోవచ్చు. అది అలసట వల్ల లేదా బడలిక వల్ల కావచ్చు. మన ఒత్తిడులన్ని ఒక్కసారిగా బయట పడడం వల్ల చైతన్యం మరుగుపడడం గావచ్చు. కాన్ని రోజలు ధ్యానం చేసిన తర్పాత ఇలా జరగడం తగ్గిపోతుంది.
  3. కొన్నిసార్లు ధ్యానంలో తీవ్రమైన ఆలోచనలు రావడం వల్ల ధ్యానం చేయలేని విధంగా అనిపించ వచ్చు. అటువంటుపుడు నిరుత్సాహముతో ధ్యానం నుండి బయటకు రావద్దు. కళ్ళు తెరవవద్దు. మంత్రమును మననము చేయకుండా మనస్సును స్వేచ్చగా వదలివేస్తూ మీరు నిర్ధేశించుకున్న సమయము వరకు మౌనముగా గడపండి. ఇలా చేయడం వల్ల ఏ వ్యతిరేక శక్తులు (నెగెటివ్ ఫోర్స్) ఆలోచనారూపంలో మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నాయా ఆవి క్రమ క్రమంగా బయటకు వెడుతూ మనస్సుపై పట్టును కోల్పోతాయి. ఇలా చేయడం వల్ల తరువాత చేసే ధ్యానంలో ఆలోచనలు తగ్గడమేకాకుండా ఏకాగ్రత బాగా కుదురుతుంది. ఈ విధంగా ఒక ధ్యానంలో నిశ్శబ్ధముగా ఉండి లోపల వున్న వ్యతిరేకశక్తులు బయటకు పోవుటకు అవకాశం కల్పిస్తే తరువాత చేసే ధ్యానం మరింత అభివృద్ధి కరముగా ఉంటుంది. ధ్యానమును బావి త్రవ్వడంతో పోల్చవచ్చు. ఏవిధంగానైతే బావిలోని మట్టిని తీసి బయటకు పోసి తిరిగి మరలా త్రవ్వడం చెస్తామా అదేవిదంగా ధ్యానంలో కూడా కర్మలను సంస్కారము లను బయటకు పంపిచి వేయడం వల్ల అధేరోజి చేసి ధ్యానంలో కాని ప్రక్కరోజి చేసే ధ్యానంలో గాని మంచి ఏకాగ్రత కుదురుతుంది.
  4. ఒక్కసారి మనం ధ్యానంలో ఉన్నపుదు తల ముందుకు వాలిపోవచ్చు. కారణం మెడలోని నరములు ఎక్కువగా విశ్రాంతి పొందడం వల్ల (డీప్ రిలాక్సేషన్). మనం నిటారుగా ఉంచే ప్రయత్నము చేసినా మళ్ళీ వాలిపోవచ్చు. అందువల్ల దాని గురించి ఆందోళన చెందకుండా ధ్యానం కొనసాగించండి.
  5. కొన్ని సార్లు ధ్యానం అయిపోయిన తరువాత స్తబ్ధుగా చిన్నబుచ్చుకొన్నట్లుగా, మానసికంగా కొంచెం కృంగి నట్లుగా అనిహించవచ్చు. అది రోజు వారి పనులపై ప్రభావము చూపించవచ్చు. మన పూర్వ కర్మలను, సంస్కారములను పరిశుద్ధపరిచే ప్రక్రుతియ వల్ల ఇలా జరుగవచ్చు. అటివంటప్పుడు ముందు చెప్పినట్లుగా విశ్రాంతి చెందండి ( 1 మరియు 3వ్ సూచనలు చూడండి)
  6. కొన్నిసార్లు ధ్యానం తరువాత విసుగు, కోపము ఉండవచ్చు. ఎందువలన అంటే ధ్యానం చేసిన తరువాత కూడా కర్మలు బయటకు వెళ్ళతూ ఉండడం వలన, అటువంటపుడు ముందు చెప్పిన మౌన ధ్యానం (యూనివర్సల్ మెడిటేషన్ - II) కొనసొగించండి. ధ్యానంలో చిడుదలైన కర్మలు బయటకు వెళ్ళగానే మీ పరిస్థితి చక్కబడుతుంది. ఇలా అప్పుదప్పుడు జరుగువచ్చు. కాని వివరకు మీరు శారీరకంగా, మానసికంగా, ఆధ్యాత్మికంగా మంచి స్థితిని పొందుతారు.
  7. ధ్యానం చేస్తున్నపుడు శారీరంలో ఎక్కడైన నోప్పిగాని, సంచలనంగాని, అసౌకర్యముగాని, వణకడంగాని, కుదుపులు గాని మెదలైనవి జరుగుతున్నట్లయిత్, అది ముమ్మల్ని సక్రమమైన మార్గములో శుద్ధికరించే ప్రక్రియలలో భాగం మాత్రమే. సహనంతో ధ్యానం చేయడి. అన్ని సర్దుకుంటాయి.
  8. కొందరికి అత్యంత అరుదుగా ధ్యానం వల్ల ఇబ్బందులు కలుగవచ్చు. ఎందువల్ల అంటే వారి ధ్యానంలో కర్మలు ఎక్కువగా బయటవైపునకు ప్రవహించడంవలన. ఆ ప్రత్యకమైన వ్యక్తి దైనందిక చర్యలలో ఇబ్బంది ఎదుర్కొవచ్చు. అప్పుడు సదరు ధ్యాని ధ్యానాన్ని ఆపివేస్తే ఆకర్మలు బయటమైపునకు ప్రవహించావడం తగ్గుముఖం పడుతాయి. కొంతకాలం తరువాత తిరిగి ధ్యానాన్ని ప్రారంభించవచ్చు.

    Thanks to http://universal-meditation.com

Shri Venkateshwara Subrabhatam with Detailed Explanation

|| 1 ||
"kausalya supraja rama!purva sandhya pravartate, uthishta! narasardula! kartavyam daivam ahnikam "
Sri Rama! Kausalya's endearing son! Wake up, dear! You have to do your day-to-day duties do wake up please.

|| 2 ||
"uthishtothishta! govinda! uthishta garudadhvaja! uthishta kamalakantha! thrilokyam mangalam kuru "
O Govinda, wake up! O Garudadhvaja! Wake up. O Kamalakanta (i.e., the husband of Kamala)! All the three worlds are under your rule, they have to prosper, Wake up, my child.

|| 3 ||
" matas samsastajagatam : madhukaitabhareh vakshoviharini ! manohara-divyamurte : sri swamini srithajana priya danaseele ! sri Venkatesadayithe thava suprabhatham "
May it be an auspicious dawn (morning) to Thee, O Lakshmi, the Mother of the Worlds, the ever dweller on the chest of Vishnu ( i.e., the enemy of the demons, madhu and Kaitabha), of attractive and divine form, the Mistress and of the nature of granting the desired objects of those seeking refuge!

|| 4 ||
"thava suprabhatham aravindalochane ! bhavathu prasanna mukhachandra mandale vidhisankarendra vanithabhirarchithe ! vrishasaila nathadavithel dayanidhe "
May it be an auspicious dawn to Thee, O Lakshmi of the eyes like the lotus, of a bright face like the Moon, worshipped by the wives of Brahma, Shankara and Indra and a treasure of compassion. You have an endearing attachment to your devotees.
 
|| 5 ||
"athriyadhi saptharushays samupasya sandhyam aakasa sindhu kamalani manoharani aadaya padhayuga marchayithum prapanna: seshadrisekhara vibho! thava suprabhatham"
Having worshipped the morning twilight (i.e., having said the morning prayer, namely, the sandhyavandana) the seven sages like Arti, bringing the beautiful lotuses from the Divine Ganges, have arrived to worship Thy feet. Lord of Seshachala! May it be an auspicious dawn to Thee?
 
|| 6 ||
" panchananabja bhava shanmukha vasavadhya: tryvikramadhi charitham vibhudhasthuvanthi bhashapathipatathi vasara shuddhi marath seshadri-sekhara-vibho! thava subrabhatham "
Aran, Aryan, Shanmuga and Devas are all-anxious to adore you. The daily Panchangam is to be read and approved by you. Get up, Srinivasa, dear.

|| 7 ||
" Eeshathprapulla saraseeruha narikela phugadrumadi sumanohara Balikanam aavaathi mandamanilassaha divya gandhai: seshadri-shekhara-vibho! thava suprabhatham"
The breeze, carrying the wonderful fragrance of the partly opened lotuses and the beautiful ears of the trees like the Areca and Coconut, is gently blowing. Lord of Seshachala! May it be an auspicious dawn to Thee.

|| 8 ||
"unmilya nethrayugam uttama-panjarasthaa : Paathraa vasishta kadhaleephala payasani bhukthvaa saleelamatha keli sukha: patanthi Seshadri-sekhara-vibho! thava suprabhatham "
 The parrots, kept for pleasure in the foremost cages, opening their eyes, are graciously singing, after eating the remains of the plantain fruits and the payasam in the vessels. Lord Seshachala! May it be an auspicious dawn to Thee?

|| 9 ||
" thanthreeprakarshamadhuraswanaya vipanchyaa gayathyanantha charitham thava naradopi Bhashasamagrama sakruthkara sara rammyam seshadri-sekhara-vibho! thava suprabhatham "
Thumburu Narada is speeding up to you. His Veena is set to sing your glory. Do hear these melodious songs of Narada.
 
|| 10 ||
"brungavaleecha makaranda rashanuvidda jhankara geetha ninadaissa sevanaya niryathyupaantha sarasee kamalodarebhyaha seshadri-sekhara-vibho! thava suprabhatham"
Lotus hidden bees, having come out in the open with the opening of the petals, are singing solemn hymns. Oh Srinivasa! You are omnipotent.

|| 11 ||
"yosha ganena varadhadni vimathyamaane ghoshalayeshu dhadhimanthana theevraghoshaaha Roshaathkalim vidha-dhathe kakubhascha kumbhaha seshadri-sekhara-vibho! thava suprabhatham"
Ayarpadi, ladies are singing their sweet melodies as they are churning butter. They announce the day-dawn. Get up, oh Govinda! Bless these endearing Gopis.
 
|| 12 ||
"padmeshamithra sathapathra kathalivargha Harthum shriyam kuvalayasya nijanga Lakshmya Bheree ninadamiva bibrathi theevranadam seshadri-sekhara-vibho! thava suprabhatham "
The humming black bees seem to sing that they are far more attractive than the black 'Kuvali' flowers from which they draw honey. All the three of you namely, bees, flowers and Your Holy Self form a holy Trinity in color and splendor.

|| 13 ||
"srimannabheeshta varadhakhila lookabandho sri srinivasa jagadekadayaika sindho sri devathagruha bhujanthara divyamurthe sri Venkatachalapathe! thava suprabhatham "
You have changed your abode from Heaven to Venkatam to give boons to your devotees. Do hurry up! Venkatesha, bless them.
 
|| 14 ||
"sri swamy pushkarinikaplava nirmalangaa sreyorthino hara viranchi sanadadhyaha dware vasanthi varavethra hathothamangaha: Sri Venkatachalapathel ! thava suprabhatham"
Aryan, Aran and Celestials, after taking bath in Swami Pushkarini, are awaiting Your Grace to receive blessings.
 
|| 15 ||
"sri seshasaila garudachala venkatadri narayanadri vrishabhadri vrishadri mukhyam akhyam thvadeeyavasatheranisam vadanthi sri venkatachalapathe ! thava suprabhatham"
Lord of Venkatachala! Thy abode is always called by several names, as Sri Seshasaila, Garudachala, Venkatadri, Narayanadri, Vrsabhadri, Vrsadri. May it be an auspicious dawn to Thee?
 
|| 16 ||
"sevaparah shiva-suresa krusanudharma rakshombhunatha pavamana dhanadhi nathaha: bhaddanjali pravilasannija sirsha desaha: sri venkatachalapathe! thava suprabhatham"
 Siva, Indra, Agni, Yama, Nairuti, Varuna, Vayu and Kubera, with folded hands on their heads, are desirous of offering service to thee. Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee?

|| 17 ||
"dhatishu te vihagaraja mrugadhiraja nagadhiraja gajaraja hayadhiraja : swaswadhikara mahimadhika marthayanthe sri venkatachalapathe ! thava suprabhatham"
Garuda, lion, Anata, Gaja, Ashwa, all these five are awaiting Your Command to improve their way of doing things to serve you better and more effectively.

|| 18 ||
"suryendubhouma bhudhavakpathi kavya suri swarbhanukethu divishathparishathpradanaa: twaddhasa dasa charamavadhidaasa daasa: sri venkatachalapathe! thava suprabhatham"
The main (deities) of the Assembly of Gods - the nine planets (Sun, Moon, Mars (Angarakha), Mercury (Buddha), Jupiter (Bruhaspati), Venus (Shukra), Saturn (Shani), Rahu and Ketu) remain happy to be the servants of the last grade servants of the servants of Thy servants ( i.e. They remain most obedient to Thee).

|| 19 ||
"thwathpadadhulibharita spurithothha manga :swargapavarga nirapeksha nijantharanga: kalpagamakalanaya kulatham labhanthe sri venkatachalapathe ! thava suprabhatham"
Surya and the rest of the Navagrahas are steadfast in their dutiful obeisance to your devotees. They await Your Command to serve you through your devotees.

|| 20 ||
"thvadgopuragra sikharani nirikshmana swargapavarga padavim paramam shrayantha:marthyaa manushyabhuvane mathimashrayanthe sri venkatachalapathe ! thava suprabhatham"
Srinivasa! Mankind desires to be with you forever and forever in Venkatam and to serve you life-long.

|| 21 ||
"sri bhuminayaka dayadhi gunamrtabdhe devadhideva ! jagadeka saranya murthe srimann-ananta-garudadibhir arcitanghre! sri venkatachalapathe ! thava suprabhatham"
Lord of Sridevi and Bhudevi! The ocean of nectar of compassion and other virtues! The chief of Gods! The sole refuge of the Universe! The possessor of Sri ( i.e., wealth)! One whose feet are worshipped by Ananta and Garuda!

|| 22 ||
"sri padmanabha purushothama vasudeva vaikuntha madhava janardana chakrapane sri vathsachinha saranagatha parijatha sri venkatachalapathe! thava suprabhatham "
Bakthas are chanting your names as Vasudeva, Madhava, Govinda, Janardhana, Chakrapani and other endearing names. Devotees are ever ready to obey Your Command.

|| 23 ||
" kandarpa darpa hara sundara divya murthe kanthaa kuchamburuha kutmialola drishte kalyana nirmala gunakara divyakeerthe sri venkatachalapathe! thava suprabhatham "
Your beauty enchants Sri Lakshmi. She would not leave her Lord. For the sake of Bakthas get up please and afford them Dharshan.

|| 24 ||
" minakruthe kamatakola nrusimha varnin swamin parashvatha thapodana ramachandra seshamsharama yadhunandana kalki roopa sri venkatachalapathe ! thava suprabhatham "
Thy descent from Paramapada was heralded in Thy numerous avatars when you did immense good to your devotees. Great God, do come to us to help us in our distress.

|| 25 ||
" ela lavanga ghanasaara sugandhi thirtham divyamviyathsarithi hemaghateshu purnam drutwadhya vaidika sikhamanaya: prahrushta: thishtanthi venkatapathe ! thava suprabhatham "
The Brahmins, well versed in the Vedas, are now joyfully waiting (for worshipping you), carrying the golden pots filled with the water of the Divine Ganges (AkashGanga) which (waters) are rendered fragrant by (mixing of) the cardamoms, cloves and camphor. Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee?

|| 26 ||
" bhaswanudethi vikachani saroruhani sampoorayanthi ninadai : kakubho vihangha: sri vaishnavassathatha marthitha mangalasthe dhamasrayanthi thava venkata ! subrabhatham "
The twittering of birds on all sides proclaims the dawn of the day. Devotees are gathered in numbers and they sing their vociferous adoration to you.

|| 27 ||
" bhramadayas suravaras samaharshayastthe santhassa nandana mukhastvatha yogivarya: dhamanthike thavahi mangala vasthu hastha: sri venkatachalapathe ! thava suprabhatham "
The Chief of Gods like Brahma, the great sages and the good Yogins as Sanandana are (waiting) at Thy abode, holding auspicious things in their hands. Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee.

|| 28 ||
" lakshminivasa niravadya gunaika sindo : samsarasagara samuththaranaika setho vedanta vedya nijavaibhava bhakta bhogya sri venkatachalapathe ! thava suprabhatham "
Abode of Lakshmi! Ocean of faultless (and auspicious) virtues! Bridge to cross the ocean of transmigration (samsara)! One whose glory is known through the Upanishads! One enjoyed by the devotees! Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee.